Debata ekologiczna 
dotycząca zanieczyszczeń
powietrza

Uczestnicy:

Uczniowie Gimnazjum NR 20 w Białymstoku 
Grupa uczniów należących do „Koła chemicznego o profilu ekologicznym”
Cel ogólny: zapoznanie uczniów z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, ich wpływem na środowisko człowieka oraz zachęcenie do szukania dróg wiodących do poprawy stanu czystości powietrza.
Data: 03.04.2001
Godzina:16:00
Miejsce: Gimnazjum Publiczne Nr. 20 w Białymstoku.
Porządek zajęć:
1) Część organizacyjna.
2) Mini - przedstawienie na temat „Gdy zabraknie czystego  powietrza .
3) Praca w grupach:

I   grupa: „Przyczyny zanieczyszczenia powietrza”,

II  grupa: „Zanieczyszczenia powietrza do roku 1989”,

III grupa: „Ochrona powietrza po roku 1989”,

IV grupa: „Stan zanieczyszczenia powietrza w Białymstoku”.

4) Podsumowanie.

powrót