Anna Rogińska

          Scenariusz zajęć edukacyjnych

Debata ekologiczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza.

 CELE ZAJĘĆ: ogólny

 szczegółowe

 PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

 METODY REALIZACJI ZADAŃ:

 FORMA ZAJĘĆ:  praca w grupach

 PORZĄDEK ZAJĘĆ:

  1. Część organizacyjna

  1. Wprowadzenie w cel debaty – obejrzenie mini przedstawienia pt.: „Gdy zabraknie czystego powietrza”

  1. Przekazanie materiałów o zanieczyszczeniach powietrza

  1. Podanie tematów przewidzianych do pracy w grupach

Grupa I : przyczyny zanieczyszczenia powietrza

Grupa II: zanieczyszczenia powietrza do roku 1989

Grupa III: ochrona powietrza po roku 1989

Grupa IV: stan zanieczyszczenia powietrza w Białymstoku

  1. Prezentacja wykonanych prac.

  1. Formułowanie wniosków przez liderów grup

Grupa I : powietrze w wyniku działalności człowieka zostało zanieczyszczone w sposób zastraszający co stanowi zagrożenie dla środowiska

Grupa II: szczególnie wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w wielkich okręgach przemysłowych Polski w latach 80- tych. Polska w czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy

Grupa III: przemiany gospodarcze w Polsce po roku 1989 okazały się niezwykle korzystne dla ochrony środowiska, a wiec dla ochrony atmosfery. Zanieczyszczenie powietrza w największych okręgach przemysłowych kraju zmniejszyło się do 30- 50% i nadal  wykazuje tendencje malejącą.

Grupa IV: Białystok – rejonem zielonym płuc Polski.

  1. Podsumowanie debaty – wykonanie metaplanów przez grupy i ich prezentacja.

  1. Debata wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów i zachęciła ich do pogłębiania swojej wiedzy w tym kierunku.

powrót