Imprezy zorganizowane przez mgr Annę Rogińską, nauczycielkę chemii:

 

Scenariusz zajęć edukacyjnych 

Debata ekologiczna

Scenariusz sesji

Sesja popularno naukowa

Coś o zanieczyszczeniach (w trakcie budowy)