Rogińska Anna 
Zapolnik Joanna

Scenariusz sesji popularno -  naukowej

„MONITORING NAJBLIŻSZEGO ŚRODOWISKA SZKOŁY- WYKORZYSTANIE AMERYKAŃSKIEGO  PROGRAMU  EDUKACYJNEGO <<GLOBE>>”

 

Cele główne:

-         zapoznanie z programem edukacyjno – badawczym "GLOBE"

-         przedstawienie hydrologicznych wód rzeki Białej

-         przedstawienie badań atmosfery

-         kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów poprzez bezpośrednie poznawanie środowiska przyrodniczego i zrozumienie zależności w nim  istniejących

-         podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży, posługiwanie się sprzętem pomiarowym, metodami i procedurami badawczymi, nowoczesnymi technikami informatycznymi.

Metoda:

-         pokaz, metaplan, mapa skojarzeń, burza mózgów.

 Forma zajęć:

-         praca w grupie i indywidualna

 Porządek zajęć:

 1. Cześć organizacyjna – zapoznanie się uczniów.
 2. Wprowadzenie w cel sesji – recytacja wiersza „Prognoza”.
 3. Informacja o programie "GLOBE".
 4. Woda to życie – kilka słów o wodzie.
 5. Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu „woda”.
 6. Zapoznanie się z badaniami hydrologicznymi wód rzeki Białej, przeprowadzonymi przez uczniów I c PG Nr 17.
 7. Badanie przezroczystości, odczynu, przewodnictwa elektrycznego wody z kranu.
 8. Zapoznanie się z badaniami atmosferycznymi poprowadzonymi przez uczniów I c PG Nr 17.
 9. Odgadywanie przysłów o wodzie przygotowanych przez uczniów kl. I c
 1.  Uzupełnianie listy substancji zanieczyszczających wodę – zachęcanie uczniów do   poszerzenia swojej wiedzy w zakresie zanieczyszczeń wód i powietrza oraz szukanie dróg zapobiegania.
 2.  Podsumowanie sesji – podobała się czy nie, na wcześnie przygotowanej planszy.
 3. Ewaluacja sesji - zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów PG Nr 20, zachęciły ich do pogłębienia wiedzy na temat czystości wód Białegostoku. Ustalony został termin kolejnej sesji popularno – naukowej.

powrót