+ startowa    + ulubione  

 
..:: Menu ::..
» Strona główna
» O szkole
» Aktualności
» Archiwum
» Dyrekcja
» Nauczyciele
» Uczniowie
» Organizacja szkoły
» Dokumenty szkolne
» Zdjęcia
» Chór PG20
» Koła zainteresowań
» Wolontariat
» Sport
» Samorząd
» Publikacje
» Nasze miasto
» Na wesoło
» Linki
 
..:: Nasze strony ::..
» Serwis fotograficzny
» SP Nr 29
» Ekologia w ZSS Nr 1
» Biblioteka ZSS Nr 1
» Bule - petanque
 


 
 
..::  e-Twinning w PG 20  ::..  Język angielski

   Projekt E-twinning w roku szkolnym 2011-12

  Tematem projektu E-Twinning w języku angielskim jest „Wielokulturowość lokalna - oknem do globalnej tolerancji” (Local-Level Multiculturalism - a Window to Global Tolerance).

  Projekt prowadzony jest we współpracy z francuską szkołą College Le LAc w Sedanie. W naszej placówce grupą zaangażowaną w pracę nad projektem są uczniowie z kl. IIa PG 20 oraz kl.Va i Vb SP 29 wraz z nauczycielem odpowiedzialnym p. Ewa Madurą-Gryc.

  W ramach projektu, którego istotą jest zagadnienie współistnienia różnych kultur i narodowości w jednej społeczności lokalnej uczniowie rozwijają wiedzę na temat innych kultur, tradycji i przekonań. Uczniowie szkół partnerskich wymieniają się informacjami oraz doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem w wielokulturowym środowisku lokalnym wykorzystując do tego technologie komputerowe i narzędzia ICT. Projekt rozwija solidarność oraz promuje szacunek dla odmienności kulturowej, prowadząc do budowania tolerancji w szerszym, globalnym sensie.


 
 
  

 
  Październik 2011
Badając różnorodność kulturową naszego regionu, wyruszyliśmy na wycieczkę do wsi Kruszyniany oraz do Supraśla położonych niedaleko Białegostoku.

Kruszyniany
Kruszyniany do dziś zamieszkuje niewielka mniejszość tatarska. Zwiedziliśmy drewniany, zabytkowy meczet- główny ośrodek spotkań społeczności tatarskiej. Zobaczyliśmy również cmentarz muzułmański - mizar - założony w XVIIw. Spotkaliśmy się z przedstawicielem społeczności tatarskiej, który wprowadził nas w świat kultury i religii muzułmańskiej.
Supraśl
W Supraślu zwiedziliśmy Muzeum Ikon - interaktywne muzeum prezentujące sztukę sakralną prawosławia. Zobaczyliśmy tam kolekcję XVIII i XIX wiecznych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków opatrzonych oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową.

 Grudzień 2012
Udział w warsztatach edukacyjnych „Religie Podlasia” organizowanych przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Warsztaty ukazały nam wielowyznaniowy obraz Podlasia. Zapoznaliśmy się z ciekawymi informacjami dotyczącymi religii, których przedstawiciele mieszkają lub w przeszłości zamieszkiwali licznie na Podlasiu - kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego,
augsbursko-ewangelickiego, a także judaizmu i islamu.

 Styczeń - Luty 2012
W ramach działań skupiliśmy się na prezentacji naszego miasta, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego różnorodność kulturową - wykonywaliśmy zdjęcia dokumentując symbole tej różnorodności. Tworzyliśmy również opisy poszczególnych ulic, które stanowiły podstawę do stworzenia mapy naszego miasta przez naszych partnerów i odwrotnie.

 Marzec – Kwiecień 2012
W tej części projektu dzieliliśmy się naszymi tradycjami dotyczącymi charakterystycznych potraw, strojów oraz tańców. Tworzyliśmy przepisy w języku angielskim, odbył się konkurs plastyczny na prezentację strojów naszego regionu oraz mniejszości narodowych zamieszkałych w tym regionie.

 Maj – Czerwiec 2012
Na tym etapie wyszukiwaliśmy osoby, z naszego najbliższego otoczenia, które mają inne pochodzenie, przeprowadzaliśmy wywiady, dzieląc się w ten sposób bogactwem kulturowym.
  Projekt E-twinning w roku szkolnym 2012-13


Projekt e-Twinning prowadzony w tym roku to: Mapping origins for a better understanding of our world and its diversity - Śladami przeszłości ku lepszemu zrozumieniu świata i jego różnorodności.

Projekt prowadzony jest we współpracy z francuską szkołą College Le LAc w Sedanie. W naszej placówce grupą zaangażowaną w pracę nad projektem są uczniowie z kl. VIa SP29 oraz kl.IIa i IIe PG 20 wraz z nauczycielem odpowiedzialnym p. Ewa Madurą-Gryc oraz P. Elżbietą Turczewską i p. Natalią Miklash-Launikevich.

Istotą projektu jest promocja różnorodności kulturowej i językowej w obu miastach. W ramach projektu uczniowie poszukują i badają własne pochodzenie, odkrywają korzenie swojej rodziny, zapoznając sie z pochodzeniem uczniów szkoły partnerskiej. Projekt ma za zadanie ukazanie różnorodności kulturowej poprzez pryzmat społeczności lokalnej oraz różnorodności w Europie.


 

Od października do czerwca 2013r. w obu europejskich szkołach biorących udział w projekcie, nauczyciele odpowiedzialni pracowali ze swoimi uczniami, aby pomóc im zrozumieć różnorodność kulturową Europy przy pomocy genealogii. Uczniowie współpracowali z rodzicami odnajdując informacje na temat swojego pochodzenia, aby lepiej zrozumieć swoją osobistą historię, w której, jak się okazuje niejednokrotnie krzyżują się języki i dialekty, kultury i tradycje. Uczniowie angażowali się oczywiście w poznawanie swoich własnych korzeni, ale postrzeganych przez pryzmat Europy i jej różnorodności językowej i kulturowej poprzez różne składowe (mobilność geograficzną w Europie, dwujęzyczność i wielojęzyczność, wielokulturowość). Uczniowie rozwinęli swoje umiejętności językowe, informatyczne ,zdobyli kompetencje społeczne i obywatelskie oraz pogłębili swoją wiedzę na tematy Europy i świata .W znacznej mierze zmotywowani są do dalszej nauki języka oraz pozyskiwania informacji o Europie i świecie. Odkryli i docenili języki i dialekty używane w rodzinach. Rodziny uczestniczące w projekcie odkryły swoje bogactwo i różnorodność kulturową i językową.
Projekt objęty był kodeksem etycznym wypracowanym i napisanym wspólnie przez uczniów obu szkół partnerskich. Ten ambitny projekt pozwolił uczniom spojrzeć na własną historię w szerszym kontekście - z punktu widzenia Europejczyków, zjednoczonych w różnorodności.
Podsumowaniem pracy nad projektem była wideokonferencja pomiędzy rodzicami i dyrekcją obu szkół partnerskich, podczas której rodzice zapoznali się z efektami całorocznej pracy, jak również wyrazili swoje opinie na temat projektu. Dyrektorzy obu szkół zapewnili o chęci dalszej współpracy pomiędzy szkołami.

Pod tym adresem możesz obejrzeć film obrazujący efekty naszej pracy w projekcie: FILM
20 czerwiec 2013 - Nasz projekt został odznaczony Krajową Odznaką Jakości e-Twinning.

29 października 2013 - Projekt odznaczony został Europejską odznaką Jakości e-Twinning.31 października 2013 - Nasz projekt uzyskał również II miejsce w Konkursie „e-Twinning w Podlaskim” organizowanym pod patronatem honorowym Marszałka Podlaskiego, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.